Schulke główna > Produkty > Narzędzia medyczne

Narzędzia medyczne

schulke

Manualna dezynfekcja narzędzi

Preparaty do manualnej dezynfekcji narzędzi. Dezynfekcja endoskopów, sond ultradzwiękowych, narzędzi chirurgicznych, oprzyrządowania ansestezjologicznego, ...

Preparaty z serii: Lysetol, Gigasept, Rotasept, Aspirmatic.

lista produktów

schulke

Maszynowa dezynfekcja narzędzi

Maszynowa dezynfekcja narzędzi.

Preparaty z serii: Thermosept.

lista produktów

schulke

Manualne i maszynowe mycie narzędzi

Myjcie endoskopów, instrumentów medycznych, narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego.

Preparaty z serii: Gigazyme, S&M Labor.

lista produktów